Næringsalarm

Våre alarmsystemer er basert på produkter fra markedsledende produsenter og med fokus på løsninger tilpasses hvert anlegg den enkelte kundes spesifikke behov.

I tillegg til innbrudd og brann kan systemene også detektere tekniske alarmer slik som temperatur og vann.

Alarmer og driftsmeldinger overføres til vår alarmstasjon som treffer de tiltak som er avtalt med kunden for den aktuelle hendelsen.

Har du allerede et alarmanlegg fra en annen leverandør, kan du fortsette å bruke denne og allikevel overføre alarmen til oss. På mange produkter i markedet kan vi til og med ta over serviceavtalen på anlegget.

SPCanywhere – app for Smart telefon

Med SPCanywhere kan du aktivere eller deaktivere SPC- systemet, åpne dører, styre utganger, kontrollere statusen til sonene dine (detektorene) og få direkte bilder av det overvåkede området ved hjelp av IP-kameraene som er koblet til SPC sentralen.

Kameraovervåking